Assemblea general 26/11/2011

 

Es constitueix la mesa amb:

Presidenta, Maria Modesta Rodríguez

Tresorera, Ana Pérez

Secretària, Nuria Font

Assistència: 11 persones

Ordre del dia:

1) Presentació de la memòria anual (2011)

2) Estat de comptes

3) Properes activitats

4) Renovació de la Junta i creació de grups de treball

5) Precs i preguntes1) Es reparteix entre els socis assistents el document amb la memòria anual (s’adjunta document) i es fa un petit resum.

2) De l’exercici anterior teníem 495€.

Com a ingressos tenim les quotes i petites aportacions, uns 300€

Com a despeses hem tingut uns 340€, en concepte de fotocòpies, ofrenes florals, minuta conferenciant xerrada del març, pica-pica i comissions bancàries.

Saldo actual: 458€

3) Com que l’any vinent es l’aniversari de la Constitució del 1812, havíem pensat que pel març, diada de la Dona, podríem dedicar els actes a la figura de Mariana Pineda.

Per l’abril hi ha la possibilitat de dedicar la xerrada a les escoles laiques a Mataró. Si això no es possible, va sorgir la proposta de fer un debat sobre el futur del Valle de los Caidos.

4) La mesa planteja la necessitat de renovar la Junta, donat que ja fa mol de temps que som les mateixes persones i es tendeix a personalitzar el grup. Per aquesta qüestió es convocarà una Assemblea General Extraordinària, cap a finals de febrer o començaments de març, amb aquest únic punt a debatre, donat que l’actual Junta dimiteix i actualment està en funcions.

5) Aquest punt va girar al voltant de la dimissió de la Junta.L’acte va acabar amb un pica-pica i un! Visca laRepública!